Ultimviewplus geeft sturings- en management informatie voor het PO en VO onderwijs.

UltimviewPlus, een softwareprogramma waarin alle financiële- en personele gegevens geïntegreerd worden aangeboden én vertaald worden naar begrijpelijke tabellen en grafieken. UltimviewPlus geeft inzicht in de dagelijkse stand van zaken, zoals uitputting en inzet van formatie. Maar geeft ook de mogelijkheid om rapporten, in eigen format, periodiek uit te draaien. Alles op basis van de informatie van vandaag!

Inzicht in financiën en personeel

UltimviewPlus is ontwikkeld met behulp en input van onze klanten, hierdoor kan Qualiant flexibel en adequaat inspelen op de sturingsbehoefte en wordt er geluisterd naar de wensen van de klant. 

Daarnaast is UltimviewPlus gebouwd op de moderne en hedendaagse technologie en kunnen we volledig voldoen aan alle actuele wetgeving rondom privacy en beveiliging. Maar dit is niet het enige, er zijn een aantal andere extra voordelen:

  • Via de dashboards kunt u eenvoudig inzicht krijgen in een meerjarenbalans of bijvoorbeeld een kwartaalrapportage
  • Uitgebreide rapportages rondom verzuim
  • Gemakkelijk overzichten exporteren 
  • Diverse KPI’s in één overzicht

Grip op uw bedrijfsvoering

Of u nu de resultaten wilt zien van het afgelopen kalenderjaar of van het huidige schooljaar. UltimviewPlus past zich aan op uw informatiebehoefte. Vanwege dataverbindingen naar alle administratieve systemen, kan financiële- en personele administratie in een overzicht gepresenteerd worden. Dit geeft niet alleen zicht in het totaalplaatje, maar biedt ook de mogelijkheid om door te klikken tot op medewerker- en factuurniveau. Afwijkingen worden inzichtelijk en gegevens worden analyseerbaar. Administratie is nu helemaal transparant!

De gegevens in UltimviewPlus worden direct getoetst aan de geldende inspectienormen, waardoor in één oogopslag duidelijk wordt hoe de organisatie er voor staat. De aandacht kan nu uitgaan naar wat het onderwijs morgen nodig heeft! 

Download hier een voorbeeld van UltimviewPlus