Cogix onderwijs begrotingstool

Cogix, speel in op de verwachtingen van morgen

Het onderwijs heeft te maken met een turbulente tijd; door veranderingen in de omgeving
zoals teruglopende leerlingaantallen, bezuinigingen en veranderende eisen is het belangrijk
om inzicht te hebben in de dagelijkse stand van zaken en om vooruit te kunnen kijken en
plannen. Daarom zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met Cogix, dé
begrotingstool voor het onderwijs waarmee u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren en in kan
spelen op de verwachtingen van morgen.

Krijg controle over uw planning en control proces.
Voor zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

De begrotingstool geeft dagelijks inzicht in de stand van zaken en biedt actuele informatie op
het gebied van financiën, personeel en leerlingen. Doordat bekend is wat de natuurlijke
uitstroom is voor de komende jaren, kan Cogix deze uitstroom combineren met een
prognose van de leerlingaantallen in dezelfde periode. Cogix geeft op basis van deze
gegevens direct inzicht in de bekostiging, exploitatie en de bezetting. Hierdoor kan er
gewerkt worden aan maandrapportages, meerjarenbegrotingen en het bestuursformatieplan.
Daarnaast wordt er ook inzicht gegeven in de budgetruimte, zoals afschrijvingen,
investeringen en huisvestigingscapaciteit.

Door een compleet overzicht aan te bieden kan er een hoop tijd worden bespaard en kan de
bedrijfsvoering eenvoudig geoptimaliseerd worden. Excel sheets zijn overbodig en
bovendien kunnen effecten van strategische keuzes inzichtelijk gemaakt worden.

Cogix biedt een complete oplossing voor de gehele begrotings-en rapportagecyclus, inclusief
DUO bekostigingsmodellen, salaris, onderwijs cao’s, herverdelingen en scenario’s.
Eenvoudig, up-to-date, veilig en overal beschikbaar met een browser, waardoor uw directie
en bestuur continue inzicht hebben in de personele en materiële ontwikkelingen zonder dat
dit veel tijd kost.

Wilt u meer te weten komen over wat Qualiant voor u kan betekenen? Neem dan telefonisch contact met ons op (0)570 76 73 70 of klik hieronder voor een kennismakingsgesprek.

Ik wil een kennismakingsgesprek