Qualiant Blog

Werkdruk in het onderwijs hoog

Werkdruk in het onderwijs

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Het mag voor zich spreken dat het hard nodig is om de werkdruk te verminderen, maar alleen extra mensen regelen en klassen verkleinen is niet genoeg. Medewerkers moeten de juiste middelen hebben en ze moeten meer steun van collega’s krijgen. Hoe kunnen we samen zorgen voor minder stress in het onderwijs?

Oorzaken werkdruk in het onderwijs

Eén van de belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk in het onderwijs is de administratieve belasting. Docenten kunnen niet meer al hun tijd aan leerlingen besteden, omdat er bij een klas ook een hoop papierwerk komt kijken. Daarnaast zijn de klassen vaak te groot en zijn er leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Daar komt nog bij dat docenten beperkt hun eigen werk kunnen inplannen en veel vergaderen. Er is duidelijk een roep om een efficiëntere aanpak in het onderwijs.

Het werkdruk akkoord primair onderwijs

In 2018 bereikten de PO-Raad en verschillende onderwijsorganisaties het werkdruk akkoord primair onderwijs. Daar staat in dat er extra geld vrijkomt voor het verlagen van de werkdruk. Iedere school weet zelf waar de knelpunten zitten en kan zelf een bestedingsplan maken, waarin speciale aandacht is voor deze knelpunten.

Wat blijkt uit onderzoek?

Uit onderzoek over de werkdruk in het onderwijs blijkt dat tien procent van de leraren vraagt om investeringen in betere ICT-middelen. Daarnaast wordt door bijna twintig procent gevraagd om de administratieve lasten te verminderen. Uit onderzoek van DUO blijkt dat 47 procent van de docenten denkt dat inzet van een administratief medewerker de werkdruk in het onderwijs kan verminderen. Deze administratief medewerker kan het best aan de slag met de juiste software.

Hoe kunnen we de werkdruk in het onderwijs verminderen?

De administratieve taken drukken zwaar op de schouders van leraren en schoolleiders. Dat wordt mede veroorzaakt door het gebruik van inefficiënte, verouderde software. Veel scholen houden nog resultaten bij met Excel. Om processen te kunnen verbeteren, moeten de juiste beleidskeuzes worden gemaakt. Bestuurders hebben goede informatie nodig voor het ondersteunen van beleidskeuzes. Daarvoor is de juiste software noodzakelijk.

Hoewel in Excel veel kan worden bijgehouden, is het geen efficiënte, waterdichte en foutloze oplossing. Krijg de basis op orde. Houd facturen, (personeels)mutaties en declaraties gericht bij, kies voor de dienstverlening en software van Qualiant. Deze zorgt voor een snelle en zorgvuldige afhandeling. Zie hier referenties van een aantal stichting van PO en VO scholen die gebruik maken van onze software of wilt u meer informatie maak hieronder dan een afspraak.

Ik wil een kennismakingsgesprek

New call-to-action