Qualiant Blog

‘We kunnen real-time zien hoe we ervoor staan’

Qualiant werkt al vele jaren voor de stichting PRIMOvpr op Voorne-Putten. PRIMOvpr staat aan de vooravond van de introductie van het Ultimview dashboard voor managementinformatie. ‘Het helpt ons om beter en sneller te sturen en te zien of we wel de goede dingen aan het doen zijn.’

Ingrid van Doesburg

Ingrid van Doesburg is sinds oktober 2014 waarnemend lid van het College van Bestuur van Onderwijsgroep PRIMOvpr. Ze heeft een achtergrond in de bancaire wereld en belandde na een carrièreswitch in het basisonderwijs als directeur van een kleine basisschool op Voorne-Putten.
“Ik kijk anders naar geld dan de gemiddelde onderwijsmanager”, lacht Van Doesburg. “Al toen ik begon in het onderwijs, startte ik met het uitgangspunt dat de inzet van middelen op de best mogelijke wijze moest bijdragen aan het bereiken van onze (onderwijs)doelen. Met deze benadering stuur je op output. We hadden een belangrijke doelstelling: binnen drie jaar wilden we groeien van 62 naar 100 leerlingen. Dat hebben we ook gerealiseerd. De school is later door fusie een school van PRIMOvpr geworden, en na een tijdje heb ik de overstap gemaakt naar het bestuurskantoor. Hoewel ik zelf niet meer op een school werk, weet ik dus heel goed hoe hectisch het eraan toe kan gaan en kan ik goed meevoelen met onze directeuren.”

Risicoanalyse
De relatie van PRIMO met Qualiant dateert al van voor de komst van Van Doesburg. “Onze voorzitter van het CvB, Wim de Kam, maakte regelmatig gebruik van de adviesdiensten van Timmacon van Dirk Jan Timmer (Timmacon is een van de voorlopers van Qualiant, red.).”
In schooljaar 2011-2012 werd de samenwerking verder uitgebreid, vertelt Van Doesburg. “PRIMOvpr heeft een zeer gezonde vermogenspositie, en naar de Inspectie moesten we duidelijk maken of er daadwerkelijk sprake was van een vermogenssurplus. Daarbij wilde het bestuur inzicht hebben in de risico’s om de investeringsruimte efficiënt aan te kunnen wenden voor vermindering van risico’s en het optimaliseren van onderwijskundige ontwikkelingen. Er is een klankbordgroep geformeerd onder leiding van Qualiant om een compleet beeld te kunnen schetsen en de organisatie mee te nemen in de risicoanalyse.”

Heldere spelregels
“Uit de risicoanalyse volgde een verbeterplan voor de bedrijfsvoering, waarbij Qualiant een belangrijke sparringpartner is gebleken. Eind 2013 hebben we de opzet voor de begroting aangepast en aansluitend hebben we het bestuursformatieplan en de meerjarenbegroting aangepakt. Qualiant heeft geholpen bij deze strategische processen, maar soms zaten we ook de hele dag te rekenen achter de computer. Ze hebben ondersteunende modellen voor ons ontworpen, zoals een formatietoewijzigingsmodel en een format voor de begroting. Dat model voor formatie heeft echt geholpen. Voorheen waren we veel reactiever binnen PRIMO en wachtten we eerst de bekostiging af, waarna we gingen rekenen wat de personele bezetting kostte en wat we dan overhielden. Nu zijn de spelregels helder: we hebben geformuleerd dat we maximaal 23 leerlingen willen per leerkracht en rekenen vanaf daar verder.”

Ultimview dashboard
PRIMO en Van Doesburg zetten de modellen en het nieuwe begrotingsformat, die nog steeds verder worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in om te kijken of er mogelijkheden zijn voor twee kleinere scholen om een directeur te delen, of een IB’er. “De risicoanalyse en het bijbehorende investeringsplan hebben echt een ontwikkeling in gang gezet, we kregen daarmee onze basis op orde. Daarna konden we een nieuwe weg inslaan.”
Onderdeel van die nieuwe weg is het Ultimview dashboard van Qualiant, waarin management- en stuurinformatie uit alle systemen (leerling-, personeels- en financiële administratie) wordt samengebracht. Van Doesburg: “Met Ultimview kunnen we in een oogopslag real-time zien hoe we ervoor staan. Het helpt ons om beter en sneller te sturen en te zien of we wel de goede dingen aan het doen zijn. Bovendien kunnen we ons met deze managementinfo verantwoorden naar toezichthouders. En we faciliteren er onze directeuren mee, het is niet alleen iets voor het bestuurskantoor. Met de juiste up-to-date informatie kunnen zij goed functioneren als onderwijskundig leider.”

Van Doesburg benadrukt tot slot dat het onderwijs in krimpgebieden voor grote uitdagingen staat. “Werken in een krimpgebied is bijna per definitie spannend. We zoeken steeds opnieuw naar hoe we onze beschikbare middelen het beste kunnen inzetten. We willen kwalitatief goed openbaar onderwijs leveren en ook een goede werkgever zijn. Nu we helder inzicht in onze financiën hebben en snel kunnen sturen, kunnen we volgende stappen nemen. De afgelopen maanden hebben we met de gehele organisatie gewerkt aan het strategisch beleid voor de komende jaren. De focus ligt hierbij op excellent onderwijs. Ieder kind met zijn of haar eigen ontwikkelingsniveau en talenten krijgt op onze scholen de kans om zich op alle fronten breed te ontwikkelen. Door deze ambities te vertalen in onze financiële planning en met de mogelijkheden om tussentijds te monitoren en sturen op het halen van onze doelen, kunnen we onze leerlingen meer bieden. Die kwaliteitsverbetering en echt passend onderwijs voor elke leerling, daar gaat het allemaal om. Daar krijg ik echt energie van!”

Ik wil een kennismakingsgesprek

New call-to-action