Qualiant Blog

Begroten binnen het onderwijs met Qualiant en Cogix

Dirk Jan Timmer van Qualiant en Guus de Vink van Cogix hebben in december 2015 een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze samenwerking bieden we onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO een efficiënte oplossing voor de gehele begrotings- en rapportagecyclus. Met het ondertekenen van de overeenkomst geven beide partijen aan dat de samenwerking veel potentie heeft voor de Onderwijsmarkt.

IMG_3285QUALIANT is er voor scholen en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. Qualiant biedt een uitgekiend platform in de Cloud, ontwikkeld met behulp van de nieuwste technieken, met daarin alle componenten voor een effectieve bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat er ruimte om geld te besteden aan waar het allemaal om draait: kwalitatief goed onderwijs. Door een perfecte mix tussen moderne software en de nieuwste technologie leggen we alle gewenste koppelingen. En dat op één geïntegreerd platform voor administratie & informatie dat alle domeinen  (Leerling, Financieel en Personeel) omvat en ontsluit.

Cogix biedt een complete oplossing voor de hele begrotings- en rapportagecyclus voor het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs. Inclusief DUO bekostigingsmodellen, salaris onderwijs cao's, workflow, herverdelingen en scenario’s. Eenvoudig, up-to-date, veilig en overal beschikbaar met een browser.

Uw directie en bestuur moet continu inzicht in de personele en materiële ontwikkelingen hebben zonder dat dit veel tijd kost. Cogix gelooft in slimme oplossingen die inzicht bieden, eenvoudig zijn en veel werk uit handen nemen. Cogix laat zien dat één integrale oplossing alle complexe spreadsheets vervangt waardoor het proces veel beheersbaarder wordt. Op deze manier kunt u zich concentreren op waar het werkelijk om draait: goed onderwijs.

Dirk Jan Timmer over de samenwerking met Cogix:
“Een belangrijk onderdeel binnen het QUALIANT platform is onze oplossing voor management- en sturingsinformatie, Ultimview. Met Ultimview bieden we real-time en actueel inzicht in de samenhang tussen de leeropbrengsten (leerling), financiën en personele inzet (fte’s en €).
Ondanks dat Ultimview heel veel inzicht biedt aan bestuurders, staf en directie, blijft het een ‘achteruitkijk’ spiegel. Het kan beter…….

In samenwerking met Cogix bieden wij u de mogelijkheid om vooruit te sturen. Met de kennis van vandaag en uw inzicht in de toekomst bieden wij voortschrijdend inzicht in de toekomst. En dat allemaal in één Ultimview omgeving.”

Guus de Vink over de samenwerking met Qualiant:
“Transparante informatievoorziening is wat wij zien bij Qualiant. Qualiant is het eerste platform dat alle administratieve processen voor een onderwijsinstelling geïntegreerd in de Cloud aanbiedt. Qualiant ondersteunt, waar nodig, met ervaren adviseurs en consultants en biedt daarmee een 100% schaalbare oplossing voor schoolbesturen en haar scholen.

Allemaal belangrijke eigenschappen waar wij ons ook prettig bij voelen. Door de samenwerking met Qualiant bieden wij meerwaarde aan onze gezamenlijke klanten”.

Persbericht samenwerking Cogix

 

Ik wil een kennismakingsgesprek

New call-to-action