Qualiant Blog

Onderwijs begroting in primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Bij veel onderwijsinstellingen functioneren de financiële en onderwijskundige onderdelen nog veel te los van elkaar. Het maken van de begroting wordt vaak volledig overgelaten aan de controller. Op basis van prognoses van het aantal leerlingen, de verwachtingen van de bekostiging en de prijsontwikkeling van het personeel maakt de controller een voorspelling van de verwachte kosten. Daarentegen

Qualiant-certified-partner-hr2day

 

Werkdruk in het onderwijs hoog

Werkdruk in het onderwijs De werkdruk in het onderwijs is hoog. Het mag voor zich spreken dat het hard nodig is om de werkdruk te verminderen, maar alleen extra mensen regelen en klassen verkleinen is niet genoeg. Medewerkers moeten de juiste middelen hebben en ze moeten meer steun van collega’s krijgen. Hoe kunnen we samen zorgen voor minder stress in het onderwijs?

Administratiekantoor en schoolbestuur worden partners

Digitalisering zorgt voor een nieuwe rol en nieuwe verantwoordelijkheden van de schoolbestuurder. Hierdoor gaat de samenwerking met het administratiekantoor ingrijpend op de schop, zo signaleert organisatieadviseur Alma Reitsma. Reitsma is van huis uit controller en heeft jarenlange ervaring bij verschillende onderwijsadviesbureaus en administratiekantoren. Sinds 1 januari 2017 is ze eigenaar van

Tijdens de verbouwing moest de winkel open blijven

STAIJ, een Amsterdams schoolbestuur in het primair onderwijs, liet in 2017 een diepgewortelde wens in vervulling gaan: de salarisadministratie werd weer in huis gehaald. Tegelijkertijd stapte het bestuur over van het hr-systeem van AFAS naar HR2day. ‘We hadden er meteen vertrouwen in. Er was een klik.’

Begroten binnen het onderwijs met Qualiant en Cogix

Dirk Jan Timmer van Qualiant en Guus de Vink van Cogix hebben in december 2015 een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze samenwerking bieden we onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO een efficiënte oplossing voor de gehele begrotings- en rapportagecyclus. Met het ondertekenen van de overeenkomst geven beide partijen aan dat de samenwerking veel potentie heeft voor de

Maatwerk en zorgvuldigheid

Annelies Smits, bestuurder bij OOH in Houten, dacht vier maanden de tijd te hebben voor de overstap van haar oude administratiekantoor naar Qualiant. Door een faillissement werd dit slechts twee weken. Toch was ze er steeds van overtuigd dat het zou lukken: ‘Ik voelde me in control, maar de salarissen moesten natuurlijk wel op tijd betaald worden. Dus spannend was het zeker!’

‘We kunnen real-time zien hoe we ervoor staan’

Qualiant werkt al vele jaren voor de stichting PRIMOvpr op Voorne-Putten. PRIMOvpr staat aan de vooravond van de introductie van het Ultimview dashboard voor managementinformatie. ‘Het helpt ons om beter en sneller te sturen en te zien of we wel de goede dingen aan het doen zijn.’

Financiën en personeel in één overzicht

De Stichting Carmelcollege in Hengelo omvat twaalf scholenorganisaties voor voortgezet onderwijs op meer dan vijftig locaties. Allemaal maken ze gebruik van Ultimview van Qualiant. Sterker nog: Ultimview werd in samenwerking met Carmel ontwikkeld. “We hebben nu betrouwbare sturingsinformatie en dat is voor ons cruciaal, vooral als het gaat om formatie en financiën.”

Uitnodiging NOT 2015

Qualiant was recentelijk aanwezig op het jaarcongres Finance in het Onderwijs in het Figi te Zeist. Op de bijbehorende informatiemarkt hebben we vele gesprekken gevoerd waarin we konden vertellen over onze visie.